ESPI 9/2015 Aneks do Programu Skupu akcji własnych

Zarząd Internet Media Services S.A. (“Spółka”, “Emitent”) przekazuje w załączeniu aneks do Programu Skupu akcji własnych, przyjętego uchwałą nr 2 Zarządu Emitenta z dnia 31 lipca 2014 roku. Informacje na temat realizacji kolejnej, III transzy Programu Skupu, Spółka przekaże w osobnym komunikacie.

Facebook

Google Plus

YouTube

LinkedId