ESPI 8/2012 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services SA na dzień 9 stycznia 2013 r.

Zarząd Internet Media Services SA z siedzibą w Warszawie, w oparciu o Art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 9 stycznia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul.Puławskiej 465 o godzinie 12:00.

Zarząd IMS SA przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu NWZ, wzór pełnomocnictwa, projekty uchwał oraz załączniki do uchwały nr 4 i uchwały nr 5.

W uzupełnieniu tych informacji Spółka podaje, że uchwała nr 8 zawiera proponowane zmiany Statutu, natomiast uchwała nr 9 – tekst jednolity Statutu.

Facebook

Google Plus

YouTube

LinkedId