ESPI 7/2013 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 29 października 2013 roku zawiadomień w trybie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej, Członka Zarządu i jednego z menedżerów mających stały dostęp do informacji poufnych.

  • zbycia i nabycia przez Członka Rady Nadzorczej Spółki, osoby bezpośrednio związane z Członkiem Rady Nadzorczej oraz podmioty przez niego kontrolowane, na rynku NewConnect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych, akcji Internet Media Services S.A. w okresie od 21.12.2012 r. do 25.10.2013 r.
  • zbycia i nabycia przez Członka Zarządu Spółki akcji Internet Media Services S.A., na rynku NewConnect w trybie:
    – transakcji sesyjnych zwykłych w okresie od 16.01.2013 r. do 16.08.2013 r.,
    – transakcji zbycia akcji na podstawie umowy cywilno-prawnej poza Alternatywnym Systemem Obrotu w dniu 28.10.2013 r.,
    – transakcji objęcia akcji w ramach programu motywacyjnego (zatwierdzonego przez NWZA w dniu 04.01.2011 r. tekst jednolity zatwierdzony przez NWZA Internet Media Services SA z dnia 9.01.2013 r. ) poza Alternatywnym Systemem Obrotu, w dniu 29.10.2013 r.
  • kupna 15 000 akcji Spółki po cenie 1,40 zł w dniu 28.10.2013 r., przez jednego z menedżerów mającego stały dostęp do    informacji poufnych, na podstawie umowy cywilno-prawnej poza Alternatywnym Systemem Obrotu.

Facebook