ESPI 7/2012 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 26 listopada 2012 roku zawiadomień w trybie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowym i od dwóch członków Zarządu i dwojga menedżerów sprzedaży mających stały dostęp do informacji poufnych.

Zawiadomienie dotyczy transakcji:
1) kupna, przez jednego z członków Zarządu Spółki akcji Internet Media Services S.A., w trybie:
– transakcji sesyjnych zwykłych, w okres ie od 26.01.2012 r. do 28.02.2012 r.,
– trans akcji objęcia akcji w ram ach programu motywacyjnego (zatwierdzonego przez NWZA w dniu 04.01.2011 r.) poza
Alternatywnym System em Obrotu, w dniu 20.11.2012 r.
Powyższe trans akcje następowały w dniach:
2012-01-26 kupno 2 555 akcji Spółki po cenie 0,98 zł,
2012-01-26 kupno 2 445 akcji Spółki po cenie 0,99 zł,
2012-01-30 kupno 90 akcji Spółki po cenie 1,02 zł,
2012-01-30 kupno 10 akcji Spółki po cenie 1,03 zł,
2012-02-24 kupno 1 590 akcji Spółki po cenie 1,58 zł,
2012-02-24 kupno 1 310 akcji Spółki po cenie 1,61 zł,
2012-02-24 kupno 100 akcji Spółki po cenie 1,67 zł,
2012-02-28 kupno 1 000 akcji Spółki po cenie 1,70 zł,
2012-11-20 kupno 54 000 akcji Spółki po cenie 0,02 zł.
2) kupna, przez jednego z członków Zarządu Spółki akcji Internet Media Services S.A., w trybie:
– transakcji sesyjnych zwykłych, w okres ie od 27.01.2012 r. do 25.06.2012 r.,
– transakcji objęcia akcji w ramach programu motywacyjnego (zatwierdzonego przez NWZA w dniu 04.01.2011 r.) poza Alternatywnym Systemem Obrotu, w dniu 20.11.2012 r.
Powyższe transakcje następowały w dniach:
2012-01-27 kupno 1 199 akcji Spółki po cenie 1,00 zł,
2012-01-27 kupno 2 480 akcji Spółki po cenie 1,01 zł,
2012-01-27 kupno 499 akcji Spółki po cenie 1,02 zł,
2012-01-27 kupno 657 akcji Spółki po cenie 1,03 zł,
2012-01-30 kupno 2 999 akcji Spółki po cenie 1,02 zł,
2012-01-30 kupno 1 119 akcji Spółki po cenie 1,03 zł,
2012-02-29 kupno 20 akcji Spółki po cenie 1,70 zł,
2012-03-01 kupno 442 akcji Spółki po cenie 1,71 zł,
2012-03-02 kupno 2 000 akcji Spółki po cenie 1,71 zł,
2012-06-25 kupno 1 000 akcji Spółki po cenie 1,38 zł,
2012-11-20 kupno 81 000 akcji Spółki po cenie 0,02 zł.
3) kupna, przez jednego z menedżerów sprzedaży mających stały dostęp do informacji poufnych, akcji Internet Media Services S.A., w trybie:
– trans akcji sesyjnych zwykłych, w okres ie od 23.01.2012 r. do 24.01.2012 r.,
– trans akcji objęcia akcji w ram ach programu motywacyjnego (zatwierdzonego przez NWZA w dniu 04.01.2011 r.) poza Alternatywnym Systemem Obrotu, w dniu 20.11.2012 r. Powyższe transakcje następowały w dniach:
2012-01-23 kupno 2 730 akcji Spółki po cenie 0,93 zł,
2012-01-23 kupno 930 akcji Spółki po cenie 0,94 zł,
2012-01-24 kupno 2 650 akcji Spółki po cenie 0,95 zł,
2012-01-24 kupno 1 217 akcji Spółki po cenie 0,97 zł,
2012-01-24 kupno 1783 akcji Spółki po cenie 0,97 zł,
2012-11-20 kupno 20 000 akcji Spółki po cenie 0,02 zł.
4) kupna 43 875 akcji Spółki po cenie 0,02 zł w dniu 20.11.2012 r., przez jednego z menedżerów sprzedaży mających stały dostęp do informacji poufnych, w trybie transakcji objęcia akcji w ramach programu motywacyjnego (zatwierdzonego przez NWZA w dniu 04.01.2011 r.) poza Alternatywnym Systemem Obrotu.

Facebook

Google Plus

YouTube

LinkedId