ESPI 6/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Internet Media Services SA w dniu 10.06.2013 roku

Zarząd Internet Media Services SA przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 10.06.2013 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
1) Dariusz Sławomir Lichacz – liczba posiadanych akcji na WZA: 6 358 000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 6 358 000, co uprawniało do 40,15% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 19,20% ogólnej liczby głosów;
2) Michał Kornacki – liczba posiadanych akcji na WZA: 5 000 000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 5 000 000, co uprawniało do 31,57% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 15,10% ogólnej liczby głosów;
3) Paweł Przetacznik – liczba posiadanych akcji na WZA: 2 980 000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2 980 000, co uprawniało do 18,82% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 9,00% ogólnej liczby głosów;
4) Przemysław Świderski – liczba posiadanych akcji na WZA: 1 200 000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 1 200 000, co uprawniało do 7,58% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 3,62% ogólnej liczby głosów.

Facebook