ESPI 5/2012 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 6 lipca 2012 roku zawiadomienia w trybie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zawiadomienie dotyczy transakcji zbycia i nabycia przez podmiot zależny od Członka Rady Nadzorczej Spółki, na rynku NewConnect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych, akcji Internet Media Services S.A. w okresie od 07.03.2012 r. do 03.07.2012 r., w tym :
– zbycia 19 325 szt. akcji Spółki
– nabycia 100 szt. akcji Spółki.
Powyższe transakcje następowały w dniach:
07.03.2012 r. zbycie 2 800 akcji Spółki po cenie 1,6 zł,
24.05.2012 r. zbycie 1 977 akcji Spółki po cenie 1,24 zł,
04.06.2012 r. zbycie 7 500 akcji Spółki po cenie 1,39 zł,
27.06.2012 r. zbycie 274 akcji Spółki po cenie 1,15 zł,
27.06.2012 r. nabycie 100 akcji Spółki po cenie 1,15 zł,
29.06.2012 r. zbycie 2 139 akcji Spółki po cenie 1,19 zł,
03.07.2012 r. zbycie 4 635 akcji Spółki po cenie 1,24 zł.

Facebook

Google Plus

YouTube

LinkedId