ESPI 4/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Internet Media Services SA w dniu 27.06.2012 r.

Zarząd Internet Media Services SA przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 27.06.2012r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

  1. Dariusz Sławomir Lichacz – liczba posiadanych akcji: 6 350 000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 6 350 000, co uprawniało do 41,83% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 19,29% ogólnej liczby głosów;
  2. Michał Kornacki – liczba posiadanych akcji: 5 000 000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 5 000 000, co uprawniało do 32,94% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 15,19% ogólnej liczby głosów;
  3. Paweł Przetacznik – liczba posiadanych akcji: 2 980 000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2 980 000, co uprawniało do 19,63% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 9,05% ogólnej liczny głosów;
  4. Paweł Święch – liczba posiadanych akcji: 794 000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 794 000, co uprawniało do 5,23% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 2,41% ogólnej liczby głosów.