ESPI 3/2013 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 5 lutego 2013 roku zawiadomienia w trybie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowym i od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w trakcie dokonywania transakcji sprzedaży akcji.

Zawiadomienie dotyczy transakcji sprzedaży w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 6 000 sztuk akcji Internet Media Services S.A. po cenie 0,85 zł dokonanej w dniu 18.01.2012 r.

Facebook

Google Plus

YouTube

LinkedId