ESPI 26/2015 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Internet Media Services S.A. w dniu 03.06.2015 roku

Zarząd Internet Media Services S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 03.06.2015 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

W uzupełnieniu tych informacji Spółka podaje, że uchwała nr 25 zawiera zmiany Statutu, natomiast uchwała nr 26 – tekst jednolity Statutu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał i nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.

Facebook

Google Plus

YouTube

LinkedId