ESPI 1/2012 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 2 marca 2012 roku zawiadomienia w trybie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zawiadomienie dotyczy zbycia przez Członka Rady Nadzorczej oraz podmiot od niego zależny, na rynku NewConnect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych, 16 701 sztuk akcji IMS S.A. w okresie od 04.01.2012r. do 24.02.2012r.

Facebook

Google Plus

YouTube

LinkedId