ESPI 1/2011 Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Zarząd Internet Media Services S.A. działając na podstawie § 11 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2010 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 kwietnia 2010 roku „Regulamin korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)” informuje, że w dniu 25 listopada 2011 r. Spółce przydzielono dostęp do ESPI. W związku z powyższym od dnia dzisiejszego, tj. od 25 listopada 2011 r., Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem Systemu, w zakresie dotyczącym obowiązków informacyjnych, którym Spółka podlega.

Facebook