EBI 9/2013 Zawarcie istotnej umowy przez Tech Cave Sp. z o.o. w ramach programu unijnego

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 27 lutego 2013 r. spółka Tech Cave, będąca 100% własnością IMS SA, otrzymała podpisaną umowę z jednym z wiodących centrów handlowo-rozrywkowych w południowej Polsce. W ramach tej umowy Tech Cave zainstaluje i wdroży System Lokalizator – interaktywne plany galerii – oraz dokona integracji z unikalnym w skali kraju systemem lojalnościowym prowadzonym w galerii. Przychody z tytułu w/w umowy, obowiązującej przez 5 lat, wyniosą prawie 200 tys. złotych netto w pierwszym roku jej obowiązywania. Po integracji systemów obie jej strony planują wspólnie opracować system lojalnościowy oferowany jako gotowy produkt dla innych centrów handlowych. Część kosztów Tech Cave związanych z realizacją w/w umowy zrefinansowana zostanie przez Unię Europejską.

 

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook

Google Plus

YouTube

LinkedId