EBI 9/2012 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2011 rok

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2011 rok opublikowane zostaną 22 maja 2012 r., a nie 8 maja 2012 r. (dacie podanej w raporcie bieżącym nr 4/2012 z dnia 9 lutego 2012 r.)

 

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook

Google Plus

YouTube

LinkedId