EBI 8/2013 Zawarcie istotnej umowy przez Tech Cave Sp. z o.o.

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 19 lutego 2013 r. spółka Tech Cave będąca 100% własnością IMS SA otrzymała podpisaną umowę z jednym z wiodących inwestorów, deweloperów i zarządców na europejskim rynku nieruchomości. Umowa obejmuje dostawę Systemu Lokalizator (interaktywnych planów) oraz systemu Digital Signage do komunikowania treści wizerunkowo-reklamowych do otwieranego centrum outletowego. Przychody z tytułu w/w umowy przekroczą w marcu br. 300 tys. złotych netto.

 

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.