EBI 7/2012 Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 27.03.2012 r. spółka zależna Videotronic Media Solutions Sp. z o.o. (VMS Sp. z o.o.) zawarła ze spółką Videotronic Espana Multimedia S.A. umowę nabycia ekranów POS TV.

Cena zakupu netto wyniosła 46 500 euro. VMS Sp. z o.o. rozliczył transakcję poprzez kompensatę zobowiązania wobec Videotronic Espana Multimedia S.A. z posiadanymi wobec tej spółki należnościami handlowymi.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 1) i 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook