EBI 6/2013 Rozwiązanie umowy z autoryzowanym doradcą

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 18.01.2013 roku przesłał do DI Investors rozwiązanie umowy o świadczenie usług autoryzowanego doradcy. Umowa wygaśnie z dniem 28 lutego 2013 roku.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 18) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook

Google Plus

YouTube

LinkedId