EBI 56/2013 Zawarcie istotnej umowy przez Tech Cave Sp. z o.o.

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 17 grudnia 2013 r. Tech Cave Sp. z o.o. będącą 100% własnością IMS S.A., wygrała przetarg i podpisała dwie umowy na dostawę sprzętu informatycznego do jednostki budżetowej w woj. mazowieckim.

Przychód z tytułu tych dwóch umów wyniesie w grudniu 2013 r. ponad 220000 zł. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook