EBI 53/2013 Korekta w górę prognoz finansowych na 2013 rok

Zarząd Internet Media Services SA przekazuje w załączeniu skorygowaną prognozę wyników finansowych Grupy Kapitałowej IMS na 2013 rok.

 

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 15) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook

Google Plus

YouTube

LinkedId