EBI 51/2013 Objęcie akcji w ramach programu motywacyjnego

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 29 października 2013 r. członek zarządu uprawniony za wyniki pracy w roku obrotowym 2012 na mocy Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2011 – 2013, zatwierdzonego przez NWZA Internet Media Services SA z dnia 4 stycznia 2011 roku (tekst jednolity zatwierdzony uchwałą nr 4 NWZA Internet Media Services SA z dnia 9.01.2013 r.), dokonał objęcia 70 000 akcji serii F2 o łącznej wartości nominalnej 1.400,00 zł.

Cena emisyjna zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego wyniosła 0,02 zł za 1 akcję. Beneficjent objął wszystkie akcje zaoferowane do objęcia w liście realizacyjnym wystosowanym przez Radę Nadzorczą Spółki. Koszty związane z emisją akcji nie wystąpiły. W wyniku emisji i objęcia akcji nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Internet Media Services SA. Po podwyższeniu, kapitał zakładowy Spółki wynosi 663.700,72 zł a łączna liczba akcji 33.185.036. Objęte akcje stanowią 0,21% kapitału zakładowego przed podwyższeniem.

 

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 5a) w związku z §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook

Google Plus

YouTube

LinkedId