EBI 50/2013 Informacja ws. listu intencyjnego

W nawiązaniu do komunikatu bieżącego nr 29/2013 z dnia 18.06.2013 r., Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że IMS S.A. i M4B S.A. nie podjęły w chwili obecnej decyzji co do połączenia kapitałowego. Strony dopuszczają możliwość powrotu do rozmów w tym zakresie w perspektywie ok. roku.

Zarząd IMS S.A. informuje jednocześnie, że prowadzony jest obecnie proces due diligence spółek Entertainment Group Sp. z o.o. oraz Asap Agency Sp. z o.o. (o podpisaniu listów intencyjnych z tymi podmiotami Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2013 z dnia 10.07.2013 r.).

 

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook

Google Plus

YouTube

LinkedId