EBI 49/2013 Zawarcie istotnej umowy reklamowej

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 23 października 2013 r. otrzymał podpisaną umowę z domem mediowym na wykonanie przez IMS SA dla dużej firmy telekomunikacyjnej usług reklamowych audio w wybranych centrach handlowych na terenie Polski. Umowa zrealizowana zostanie do końca listopada 2013 roku, a wartość przychodów z jej tytułu wyniesie 400 tys. zł.

 

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.