EBI 46/2013 Zawarcie istotnej umowy na dofinansowanie z UE

Zarząd Internet Media Services SA informuje, że w dniu 25 września br. Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wdrożenie w IMS SA systemu B2B automatyzującego procesy z zakresu marketingu sensorycznego”. Celem wdrożenia jest dodatkowe podniesienie efektywności w kluczowych, abonamentowych segmentach działalności Spółki, co w istotny sposób powinno wpłynąć na osiągane wyniki finansowe. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 31.03.2014 r., maksymalny poziom dofinansowania to 599 tys. zł (70% wydatków).

 

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook

Google Plus

YouTube

LinkedId