EBI 44/2013 Zawarcie istotnej umowy abonamentowej

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 20 września 2013 r. Spółka otrzymała podpisaną umowę z dużą siecią sprzedaży odzieży męskiej na dostawę usług abonamentowych audio i aroma w sklepach tej firmy na terenie Polski. W ramach umowy IMS SA będzie dostarczała dedykowany program muzyczny oraz specjalnie dobrane kompozycje zapachowe. Umowa została zawarta na 3 lata, przychody z tytułu umowy w okresie jej trwania wyniosą ok. 300 tys. zł.

 

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook

Google Plus

YouTube

LinkedId