EBI 43/2013 Zawarcie istotnej umowy przez Tech Cave Sp. z o.o.

Zarząd Internet Media Services SA informuje, że w dniu 9 września 2013 r. spółka Tech Cave Sp. z o.o. będąca 100% własnością IMS SA, otrzymała podpisaną umowę na instalację i zarządzanie systemem Lokalizator w nowo otwieranej galerii handlowej. Przychód z tytułu instalacji tego systemu w październiku br. wyniesie ponad 200 000 zł.

 

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook