EBI 37/2013 Zawarcie istotnej umowy przez Tech Cave Sp. z o.o.

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 17 lipca 2013 r. spółka Tech Cave Sp. z o.o. będącą 100% własnością IMS SA, otrzymała podpisane zlecenie na sprzedaż, instalację i zarządzanie standami multimedialnymi od otwieranej we wrześniu br. galerii handlowej. Tech Cave będzie również wdrażał w tej galerii system Lokalizator. Łączny przychód ze sprzedaży Tech Cave z w/w tytułów we wrześniu br. wyniesie ponad 400 tys. zł.

 

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook

Google Plus

YouTube

LinkedId