EBI 36/2013 Zawarcie istotnej umowy przez Tech Cave Sp. z o.o.

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 15 lipca 2013r. spółka Tech Cave Sp. z o.o., będącą 100% własnością IMS SA, otrzymała podpisane zlecenie produkcyjne od jednego z największych w Europie właścicieli i zarządców galerii handlowych na dostawę i instalację interaktywnych lokalizatorów. To już czwarte zagraniczne zlecenie tego Klienta. Umowa zrealizowana zostanie w ok. 80% w sierpniu br. a szacunkowe przychody z tytułu jej realizacji w okresie najbliższych 12 miesięcy wyniosą ok. 100 tys. zł.

 

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.