EBI 35/2013 Nabycie udziałów w spółce zależnej

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 15 lipca 2013 r. Spółka nabyła od osoby fizycznej 30% udziałów w Videotronic Media Solutions Sp. z o.o., w której IMS SA posiadała dotychczas 70% udziałów i 70% głosów na zgromadzeniu wspólników. Cena zakupu wyniosła 8 tys. zł.

Po transakcji skład Grupy IMS przedstawia się następująco:

  •  Internet Media Services S.A. (IMS S.A.) – jednostka dominująca,
  •  Tech Cave Sp. z o.o. – IMS S.A. posiada 100 % udziałów,
  •  Videotronic Media Solutions Sp. z o.o.
  •  IMS S.A. posiada 100 % udziałów.

Nabycie udziałów i posiadanie 100% pakietu w VMS Sp. z o.o. pozwoli na konsolidację całego zysku netto wypracowywanego przez VMS Sp. z o.o. dla Grupy IMS do zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Za 2012 rok część zysku, która przypadła udziałom niekontrolującym (tj. poza Grupę) wyniosła 25 tys. zł.

 

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.