EBI 34/2013 Planowane przejęcie kolejnych podmiotów

Zarząd IMS S.A. informuje, że w dniu 10 lipca 2013 roku Spółka podpisała listy intencyjne ze spółkami: Entertainment Group Sp. z o. o. oraz Asap Agency Sp. z o. o. z siedzibami w Warszawie. Przedmiotem listów jest ustalenie warunków objęcia pakietów kontrolnych w w/w podmiotach oraz zasad współpracy po połączeniu. Obie w/w firmy działają na szeroko rozumianym rynku reklamowym. Przejęcie ma na celu rozszerzenie portfolio usług Grupy Kapitałowej IMS i dotarcie z szerszą ofertą do większej liczby klientów, a w konsekwencji wzrost przychodów i zysków Grupy IMS.

 

Twitter