EBI 3/2013 Korekta raportu bieżącego nr 2/2013

W przekazanym w raporcie nr 2/2013 z dnia 9 stycznia 2013 r. załączniku dot. treści uchwał podjętych na NWZA w dniu 09.01.2013, w wyniku omyłki pisarskiej podany został nieaktualny tekst jednolity Statutu (uchwała nr 9). W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd podaje Statut w prawidłowym brzmieniu.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook

Google Plus

YouTube

LinkedId