EBI 3/2012 Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 26 stycznia 2012 r. zawarł ze spółką Videotronic Espana Multimedia S.A. umowę umorzenia należności w wysokości 352 tys. euro.

Na w/w wierzytelności został wcześniej utworzony odpis aktualizujący w rocznym sprawozdaniu finansowym IMS S.A. za 2010 rok.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook

Google Plus

YouTube

LinkedId