EBI 3/2011 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku
Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że raporty okresowe w 2011 roku zostaną opublikowane w następujących terminach:
a) Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2011 r. – 14 listopada 2011 roku
b) Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011 r. – 14 listopada 2011 roku.
Podstawa prawna: §6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.