EBI 30/2012 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services SA na dzień 9 stycznia 2013 r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services SA na dzień 9 stycznia 2013 r.
Zarząd Internet Media Services SA z siedzibą w Warszawie, w oparciu o Art. 399 §1. Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 9 stycznia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 465 o godzinie 12:00

Facebook

Google Plus

YouTube

LinkedId