EBI 29/2013 Planowane powiększenie Grupy Kapitałowej IMS – przejęcie podmiotu

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 18 czerwca 2013 roku Spółka podpisała list intencyjny ze spółką M4B S.A. z siedzibą w Warszawie, notowaną na rynku NewConnect. Przedmiotem niniejszego listu jest przyłączenie M4B do Grupy Kapitałowej IMS i stworzenie tym samym bardzo silnej pozycji na rynku Digital Signage oraz dodatkowe wzmocnienie pozycji lidera Internet Media Services SA na rynku marketingu sensorycznego w Polsce.

M4B Spółka Akcyjna (w takiej formie prawnej od 2008 roku, poprzednio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) działa od 2005 roku. Głównym przedmiotem działalności spółki jest działalność w zakresie oprogramowania oraz sprzedaży infrastruktury Digital Signage. Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na NewConnect.

Wyniki finansowe za 2012 rok M4B S.A. przedstawiają się następująco:

  • Przychody: 7,9 mln zł
  • EBIT: 240 tys. zł
  • EBITDA: 454 tys. zł
  • Zysk netto: 134 tys. zł.

Zarządy IMS SA i M4B S.A. dostrzegają możliwość szerokich synergii zarówno w zakresie zwiększenia przychodów – poszerzenie portfolio klientów, zwiększenie wachlarza oferowanych produktów i usług, możliwość dotarcia z pełną ofertą Digital Signage do finalnego klienta – jak i obniżenia kosztów działalności wynikającego ze ścisłej współpracy technologicznej. Szczególne znaczenie będzie miała współpraca Tech Cave Sp. z o.o. (spółki zależnej od IMS SA) i M4B, gdzie profil działalności tych spółek jest najbliższy i największe są potencjalne korzyści płynące z połączenia. Strony ustaliły datę 31 października 2013 r. jako graniczny termin ustalenia warunków połączenia kapitałowego.

 

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook

Google Plus

YouTube

LinkedId