EBI 28/2013 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Internet Media Services SA w dniu 10.06.2013 r.

Zarząd Internet Media Services SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 10.06.2013 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

 

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook

Google Plus

YouTube

LinkedId