EBI 28/2012 Zawarcie istotnej umowy na dofinansowanie z UE

Zarząd Internet Media Services SA informuje, że w dniu 5 grudnia br. Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Paszport do eksportu”. W okresie od 1 lipca 2012 do 30 czerwca 2014 wydatki IMS SA na rynkach zagranicznych zostaną wsparte kwotą do wysokości 187.710,00 zł. Dofinansowanie da IMS SA możliwość rozwoju oferowanych usług oraz kontaktów handlowych na terenie Niemiec, Hiszpanii, Republiki Czeskiej, Słowacji i na Litwie.

 

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.