EBI 27/2013 Powołanie Zarządu na nowa kadencję

Zarząd Internet Media Services SA informuje, że w dniu 10 czerwca 2013 roku nowo ukonstytuowana Rada Nadzorcza Spółki wybrała Zarząd na nową, 5 – letnią kadencję.

Aktualny skład Zarządu przedstawia się następująco:

  •  Michał Kornacki – Prezes Zarządu
  •  Dariusz Lichacz – Wiceprezes Zarządu
  •  Wojciech Grendziński – Wiceprezes Zarządu
  •  Piotr Bielawski – Wiceprezes Zarządu.

Z dniem 10 czerwca rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu złożył p. Przemysław Świderski.

 

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook

Google Plus

YouTube

LinkedId