EBI 27/2012 Zawarcie istotnych umów reklamowych

Zarząd Internet Media Services SA informuje, że w dniu 3 grudnia 2012 r. otrzymał podpisane umowy z dużym domem mediowym na wykonanie przez IMS SA usług reklamowych audio oraz Digital Signage w wybranych galeriach handlowych na terenie Polski. Umowy zrealizowane zostaną w grudniu 2012 roku, a wartość przychodów z ich tytułu przekroczy 127.000,00 zł.

 

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook

Google Plus

YouTube

LinkedId