EBI 26/2013 Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zarząd Internet Media Services SA informuje, że w dniu 10 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Internet Media Services SA powołało Radę Nadzorczą na nową, 5 – letnią kadencję. Rada Nadzorcza dokonała wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady.

Aktualny skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

  •  Wiesław Rozłucki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  •  Jarosław Parczewski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  •  Jarosław Dominiak – Członek Rady Nadzorczej
  •  Michał Rączkowski – Członek Rady Nadzorczej
  •  Artur Czeszejko – Sochacki – Członek Rady Nadzorczej.

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej dostępne są na stronie Spółki www.ims.fm.

 

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook

Google Plus

YouTube

LinkedId