EBI 26/2012 Zawarcie istotnej umowy reklamowej

Zarząd Internet Media Services SA informuje, że w dniu 30 listopada 2012 r. otrzymał podpisaną umowę z dużym domem mediowym na wykonanie przez IMS SA usług reklamowych audio w wybranych galeriach handlowych na terenie Polski. Umowa zrealizowana zostanie w grudniu 2012 roku, a wartość przychodów z jej tytułu przekroczy 100.000,00 zł.

 

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook