EBI 25/2013 Wypłata dywidendy

Zarząd Internet Media Services SA informuje, że w dniu 10 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Internet Media Services SA podjęło uchwałę ws. wypłaty dywidendy za 2012 rok w wysokości 662 tys. zł, tj. 2 grosze/akcję. Kwota dywidendy jest 2-krotnie wyższa od pierwotnej propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku Spółki za 2012 rok. Dzień dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło na 19 czerwca 2013 roku, termin wypłaty dywidendy to 4 lipca 2013 roku.

 

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook

Google Plus

YouTube

LinkedId