EBI 25/2012 Zawarcie istotnej umowy na sprzedaż interaktywnych lokalizatorów przez spółkę zależną

Zarząd Internet Media Services SA informuje, że w dniu 23 listopada 2012 r. spółka Tech Cave Sp. z o.o. będącą 100% własnością IMS SA, otrzymała podpisane zlecenie produkcyjne od jednego z największych w Europie właścicieli i zarządców galerii handlowych na dostawę i instalację interaktywnych lokalizatorów. Umowa zrealizowana zostanie w grudniu br. a szacunkowe przychody z tytułu jej realizacji wyniosą ok. 200 tys. zł.

 

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook

Google Plus

YouTube

LinkedId