EBI 24/2012 Objęcie akcji w ramach programu motywacyjnego

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 20 listopada 2012 r. menedżerowie uprawnieni na mocy Regulaminu Programu Motywacyjnego zatwierdzonego przez NWZ Internet Media Services SA z dnia 4 stycznia 2011 roku, dokonali objęcia łącznie 198 875 akcji serii F1 o łącznej wartości nominalnej 3.977,50 zł. Po podwyższeniu, kapitał zakładowy Spółki wynosi 662.300,72 zł a łączna liczba akcji 33.115.036.

 

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 5a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook

Google Plus

YouTube

LinkedId