EBI 2/2013 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Internet Media Services SA w dniu 09.01.2013 r.

Zarząd Internet Media Services SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 09.01.2013 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook

Google Plus

YouTube

LinkedId