EBI 2/2012 Oświadczenie ws. Dobrych Praktyk

Zarząd Internet Media Services S.A. przekazuje w załączeniu oświadczenie ws. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”.

Podstawa prawna: §4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook

Google Plus

YouTube

LinkedId