EBI 2/2011 Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect
Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 05.10.2011 r. został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect następujących instrumentów finansowych Emitenta:
1) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł,
2) 22.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 450.000 zł,
3) 1.241.820 akcji zwykłych na okaziciela serii C o łącznej wartości nominalnej 24.836,40 zł,
4) 6.324.341 akcji zwykłych na okaziciela serii D o łącznej wartości nominalnej 126.486,82 zł,
5) 350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o łącznej wartości nominalnej 7.000 zł.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook