EBI 20/2012 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 9 listopada 2012 r. spółka Tech Cave Sp. z o.o. będąca 100% własnością IMS SA, otrzymała podpisaną umowę z wiodącym operatorem multipartnerskiego programu lojalnościowego na dostawę terminali, przygotowanie i wdrożenie niezbędnej do ich obsługi aplikacji oraz ich serwis. Szacunkowe przychody z tytułu w/w umowy w perspektywie najbliższych 3 miesięcy wyniosą ok. 200 tys. zł.

 

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook

Google Plus

YouTube

LinkedId