EBI 18/2012 Zawarcie istotnej umowy reklamowej

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 15 października 2012 r. otrzymał podpisaną przez wiodącego dostawcę sprzętu elektronicznego umowę o świadczenie usług marketingowych przez IMS S.A. na rzecz tego dostawcy. Umowa zawarta została na czas określony 3 lat, z możliwością jej przedłużenia na czas nieoznaczony po upływie tego terminu. Umowa stanowi kontynuację dotychczasowej współpracy Stron. Wartość kontraktu w okresie jego obowiązkowego czasu trwania przekracza 1.600.000,00 zł.

 

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook