EBI 17/2013 Rozliczenie dotacji unijnej

Zarząd Internet Media Services SA informuje, że w dniu 28 marca 2013 r. otrzymał z Banku Gospodarstwa Krajowego informację o wyniku weryfikacji wniosku o płatność złożonego 25 lutego br., wynikającego z zakończenia rozpoczętego w 2010 roku projektu „Wdrożenie najnowocześniejszego Systemu Videomarketingu Digital Signage Premium w wiodących galeriach”. Nakłady inwestycyjne poniesione przez Spółkę na realizację projektu w latach 2010 – 2012 wyniosły łącznie 3 835 tys. zł i przyczyniły się do znaczącej rozbudowy i unowocześnienia posiadanego systemu Digital Signage, powiększenia zasięgu sprzedażowego oraz możliwości sprzedaży reklam video w galeriach handlowych. BGK zatwierdził do wypłaty na rzecz IMS SA całość wnioskowanej kwoty premii technologicznej, tj. 1 462 tys. zł. Bezzwrotna dotacja w wysokości 1 462 tys. zł w istotny sposób obniży koszty działalności Spółki oraz Grupy IMS i wpłynie na osiągane wyniki finansowe począwszy od II kwartału 2013 r.

 

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook

Google Plus

YouTube

LinkedId