EBI 16/2013 Zawarcie istotnej umowy reklamowej

Zarząd Internet Media Services SA informuje, że w dniu 25 marca 2013 r. otrzymał podpisaną umowę z dużym domem mediowym na wykonanie przez IMS SA usług reklamowych audio w wybranych sieciach handlowych na terenie Polski. Umowa zrealizowana zostanie w II kwartale 2013 roku, a wartość przychodów z jej tytułu przekroczy 250 tys. zł.

 

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.