EBI 15/2013 Zawarcie istotnej umowy na sprzedaż systemu Digital Signage

Zarząd Internet Media Services SA informuje, że w dniu 22 marca 2013 r. Spółka otrzymała podpisane umowy z jedną z galerii handlowych w południowej Polsce. W ramach tych umów IMS SA zainstaluje i sprzeda na rzecz galerii system Digital Signage oraz będzie zarządzała systemem poprzez m.in. pozyskiwanie i emisję kampanii reklamowych. Sprzedaż systemu zostanie zrealizowana w II kw. bieżącego roku, a przychody z jej tytułu przekroczą 150 tys. złotych netto.

 

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook